Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Mjölk

2. Justering av protokoll 2004/05:25

3. Justering av förslag till yttrande 2004/05:MJU2y Tilläggsbudget för år 2005

/föredragande Wessman/

4. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning samt motioner

/föredragande Olsson/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2004/05:25
Förslag till yttrande 2004/05:MJU2y
Yttrande 2004/05:BoU5y över proposition 2004/05:129 (punkt 4)
Inbjudan till konferens om stormen "Gudrun"