Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2005-09-08 kl. 13:30

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28
Datum och tid: 13:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Information från Miljöministern om det brittiska ordförandeskapet

2. Inhämtande av yttrande från andra utskott över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

/föredragande Wessman/

3. Övriga frågor

Bilagor


Material inför Miljöministerns information
FaktaPM 2004/05:FPM81
Program för Conference on Water Management, Strasbourg 20-21 October 2005