Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:16

2. Behandling av skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet samt dels följdmotioner

2005/06:
MJ15 av Marie Wahlgren m.fl. (fp),
MJ16 av Jan Andersson m.fl. (c),
MJ17 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ18 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ203 av Rolf Gunnarsson (m),
MJ208 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, kd, fp) yrkande 2,
MJ216 av Chatrine Pålsson (kd),
MJ267 av Håkan Larsson (c),
MJ277 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkandena 2 och 3,
MJ278 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v),
MJ292 av Kenneth Johansson (c),
MJ297 av Maud Olofsson m.fl. (c),
MJ321 av Kenneth Johansson (c) yrkande 2,
MJ332 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 2,
MJ335 av Ewa Thalén Finné och Cristina Husmark Pehrsson (m),
MJ355 av Sofia Larsen (c),
MJ363 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd),
MJ402 av Karl Gustav Abramsson (s),
MJ404 av Karl Gustav Abramsson (s),
MJ430 av Kerstin Lundgren (c),
MJ432 av Eskil Erlandsson m.fl. (c),
MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 37,
MJ437 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkandena 1 och 6-8,
MJ450 av Gunilla Tjernberg och Erling Wälivaara (kd),
MJ459 av Tuve Skånberg (kd),
MJ478 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (c),
MJ479 av Staffan Danielsson och Birgitta Carlsson (c),
MJ490 av Göran Magnusson (s),
MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1-3, 5, 7, 9-10, 12-16, 18, 20-21, 23-28 och 31,
MJ505 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1, 7 och 10-11,
MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkandena 16 och 17,
MJ508 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 2, 5, 7-8 och 10,
MJ527 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s),
MJ529 av Christer Skoog m.fl. (s),
MJ531 av Christin Hagberg m.fl. (s),
L291 av Inger René m.fl. (m) yrkande 8,
N254 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkandena 18 och 27,
N401 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 10,
N403 av Christer Nylander m.fl. (fp, m, kd, c) yrkande 17,
N407 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 4 och 10,
Sk405 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 6 och 9,
Sk455 av Dan Kihlström m.fl. (kd) yrkande 5,
U226 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 15,
U313 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 8,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ225 av Agne Hansson och Lars-Ivar Ericson (c),
MJ233 av Cecilia Widegren m.fl. (m, fp, kd, c) yrkande 2,
MJ254 av Kenneth Johansson (c) yrkandena 1 och 2,
MJ260 av Staffan Danielsson och Jörgen Johansson (c),
MJ271 av Gunilla Tjernberg och Erling Wälivaara (kd),
MJ276 av Ewa Thalén Finné och Cristina Husmark Pehrsson (m),
MJ298 av Chatrine Pålsson (kd),
MJ300 av Ingegerd Saarinen och Åsa Domeij (mp),
MJ303 av Ingemar Vänerlöv (kd),
MJ304 av Holger Gustafsson (kd),
MJ315 av Jan Andersson och Lars-Ivar Ericson (c),
MJ334 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkandena 1-7 och 10-15,
MJ337 av Birgitta Sellén och Viviann Gerdin (c),
MJ344 av Agneta Ringman (s),
MJ350 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 4,
MJ384 av Birgitta Sellén och Håkan Larsson (c) yrkande 2,
MJ386 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c),
MJ388 av Agneta Ringman (s),
MJ402 av Agne Hansson och Roger Tiefensee (c),
MJ403 av Agne Hansson och Margareta Andersson (c),
MJ413 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c),
MJ423 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c),
MJ429 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s),
MJ437 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c),
MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 1, 4, 6 och 11,
MJ445 av Dan Kihlström m.fl. (kd) yrkande 2,
MJ447 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1,
MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 1, 4, 10, 17 och 22-29,
MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 48 och 50,
MJ452 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c),
MJ455 av Catherine Persson (s),
MJ463 av Christer Winbäck (fp) yrkande 1,
MJ490 av Agne Hansson och Anders Larsson (c),
MJ502 av Nils-Erik Söderqvist och Christina Nenes (s),
MJ507 av Christer Skoog m.fl. (s),
MJ518 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1,
MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 2, 4, 21 och 29,
MJ524 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkandena 1 och 2,
MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) yrkande 2,
MJ527 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1,
MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1 och 8,
MJ582 av Ulf Holm (mp),
MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 1, 5-6, 10-16, 19, 21-23 och 25-28,
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 31,
N383 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkande 15,
N481 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 15 och 21,
N482 av Maud Olofsson (c) yrkandena 2 och 3,
U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 16,
U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 16,
U339 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

/föredragande Stenberg och Wessman/

3. Utskottets arbete med EU-frågor
/föredragande Wessman/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:16
2 PM och följdmotioner till punkt 2
PM till p. 3