Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2005/06:17 och 2005/06:18

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU12 Vissa miljöfrågor

/föredragande Tegnér/

3. Behandling av proposition 2005/06:76 Kärnsäkerhet och strålskydd samt dels följdmotion

2005/06:
MJ14 av Lennart Fremling m.fl. (fp),

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ257 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v),
MJ442 av Ingrid Burman m.fl. (v) yrkandena 8 och 9.
Fi316 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp), (vid remiss från FiU)

/föredragande Tegnér/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokollen 2005/06:17 och 2005/06:18
Förslag till betänkande 2005/06:MJU12
PM och följdmotion samt motion Fi316 till p. 3