Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2005/06:19 och 2005/06:20

2. Fortsatt behandling för eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över framställning till riksdagen 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

/föredragande Wessman/

3. Behandling , för ev. yttrande till konstitutionsutskottet, av proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande samt följdmotioner

2005/06:
K13 av Gustav Fridolin m.fl. (mp),
K14 av Kerstin Lundgren m.fl. (c).

/föredragande Wessman/

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:76 Kärnsäkerhet och strålskydd samt motion
2005/06:Fi 316 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

/föredragande Tegnér/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:19 och 2005/06:20
Utkast till yttrande punkt 2
PM samt följdmotioner till punkt 3
Protokollsutdrag från näringsutskottet samt motion 2005/06:Fi316 till punkt 4
Rapport från Konkurrenskraftrådet den 13 mars 2006