Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU13 Strategisk inriktning av landsbygdsutvecklingsprogrammet m.m.

/föredragande Stenberg och Wessman/

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU16 Jakt och viltvård.

/föredragande Magnusson/

3. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande 2005/06:MJU13
Förslag till betänkande 2005/06:MJU16