Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Kärnbränslehantering AB

2. Behandling av proposition 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan samt dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2,
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 12,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ436 av Åsa Domeij och Ingegerd Saarinen (mp) yrkandena 1-3,
MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2,
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 2-4 och 6-8,
N307 av Lars Lindblad m.fl. (m) yrkande 4,
N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 5,
N436 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkande 11,
U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 18.

/föredragande Berkestad/

3. Behandling av proposition 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring samt följdmotioner

2005/06:
MJ23 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ24 av Åsa Domeij (mp),
MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ26 av Lennart Fremling m.fl. (fp).

/föredragande Tegnér/

4. Behandling för ev.yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt följdmotion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp).

/föredragande Wessman

5. Övriga frågorBilagor


PM till p.2
PM och följdmotioner till p. 3
PM och följdmotion till p.4
Skrivelse från länsstyrelsen i Västra Götaland
Inbjudan till länsresa till Norrbotten 21-23 maj 2006