Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:25

2. Behandling av skrivelse 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor samt dels följdmotionerna

2005/06:
MJ36 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ37 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ38 av Cecilia Widegren och Jeppe Johnsson (m),
MJ39 av Jan Andersson och Åsa Torstensson (c),
MJ40 av Sverker Thorén m.fl. (fp),

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ226 av Krister Örnfjäder (s),
MJ231 av Jeppe Johnsson (m),
MJ280 av Catharina Bråkenhielm (s),
MJ300 av Göran Persson i Simrishamn och Christer Adelsbo (s),
MJ302 av Agneta Ringman och Krister Örnfjäder (s),
MJ317 av Erik Ullenhag och Cecilia Wikström (fp),
MJ319 av Kent Olsson och Inger René (m),
MJ325 av Kenneth G Forslund (s),
MJ327 av Krister Hammarbergh (m),
MJ333 av Jeppe Johnsson och Cristina Husmark Pehrsson (m) yrkandena 1 och 2,
MJ339 av Jeppe Johnsson och Maud Ekendahl (m),
MJ347 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c),
MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 16-19,
MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkandena 6-10 och 12,
MJ389 av Christer Skoog m.fl. (s),
MJ413 av Rigmor Stenmark (c),
MJ417 av Lennart Klockare och Birgitta Gidblom (s),
MJ418 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s),
2004/05:MJ421 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v) yrkandena 2-7,
MJ428 av Lennart Klockare (s),
MJ448 av Michael Hagberg (s),
MJ460 av Erling Wälivaara (kd),
MJ466 av Lars Gustafsson (kd),
MJ471 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson (s),
MJ487 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson (s),
MJ488 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson (s),
MJ491 av Allan Widman m.fl. (fp),
MJ494 av Annelie Enochson och Per Landgren (kd) yrkandena 3 och 5,
MJ495 av Åsa Torstensson (c) yrkande 1,
MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 13, 19, 21-31, 36-37, 42-43 och 45,
MJ508 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 30,
MJ535 av Kenth Högström (s), N401 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 11,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ214 av Lars Tysklind (fp),
MJ219 av Cecilia Wikström och Erik Ullenhag (fp),
MJ262 av Erling Bager (fp),
MJ272 av Lars Tysklind och Solveig Hellquist (fp) yrkandena 1 och 3,
MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp) yrkande 3,
MJ294 av Jeppe Johnsson (m),
MJ295 av Erling Bager (fp),
MJ308 av Erling Wälivaara (kd),
MJ324 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ327 av Åsa Domeij (mp),
MJ328 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 1-4, och 7-9,
MJ331 av Åsa Domeij och Ulf Holm (mp),
MJ333 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v),
MJ341 av Rolf Olsson (v),
MJ348 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkandena 1, 2 och 5,
MJ349 av Lars Tysklind m.fl. (fp) yrkande 1,
MJ369 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c) yrkandena 1 och 2,
MJ377 av Jeppe Johnsson (m),
MJ382 av Hans Stenberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s),
MJ405 av Agne Hansson och Åsa Torstensson (c),
MJ444 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 1 och 3,
MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 13, 14, 23-27, 29-34, 38, 41 och 43-45,
MJ451 av Annelie Enochson och Per Landgren (kd) yrkandena 3 och 5,
MJ465 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s),
MJ471 av Per-Olof Svensson (s),
MJ486 av Sören Wibe (s),
MJ497 av Sten Lundström (v),
MJ501 av Christer Skoog m.fl. (s),
MJ505 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s),
MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 25 och 27,
MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v) yrkande 4,
MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 7,
MJ524 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkande 5,
MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9,
MJ550 av Lennart Klockare (s),
MJ551 av Lennart Klockare och Karin Åström (s),
MJ572 av Lennart Klockare och Karin Åström (s),
MJ585 av Åsa Torstensson och Jan Andersson (c) yrkandena 1-13 och 15-17,
MJ587 av Ingegerd Saarinen (mp) yrkande 2.

/föredragande Stenberg/

3. Behandling av proposition 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m. samt följdmotionerna

2005/06:
MJ54 av Anita Brodén m.fl. (fp),
MJ55 av Ingegerd Saarinen (mp),
MJ56 av Claes Västerteg m.fl. (c).

/föredragande Wessman/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:25
PM och följdmotioner till p. 2
PM och följdmotioner till p. 3
Skrivelse ang. prop. 181