Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:27

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU24 Finansiering av kärnavfallets slutförvaring

/föredragande Tegnér/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 205/06:27
Förslag till betänkande MJU24
Rapport från jordbruksråd 25 april 2006
Bilder från Miljöministerns föredragning 2 maj 2006