Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF, med anl. av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen

2. Kl. 10.30 Uppvaktning av Återvinningsindustrierna med anl. av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen

3. Justering av protokoll 2005/06:29

4. Behandling av proposition 2005/06:197 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning samt följdmotioner

2005/06:
MJ41 av Jeppe Johnsson (m),
MJ42 av Christer Skoog m.fl. (s),
MJ43 av Johnny Gylling (kd),
MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd).

/föredragande Tegnér/

5. Behandling av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen samt följdmotioner

2005/06:
MJ50 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v),
MJ51 av Jörgen Johansson (c),
MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd),
MJ53 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp).

/föredragande Bagge/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:29
PM och följdmotioner till p. 4
PM och följdmotioner till p.5