Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:31

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU15 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan

/föredragande Berkestad/

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU23 Anpassning till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd, m.m.

/föredragande Holst/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:31
Förslag till betänkande MJU15
Förslag till betänkande MJU23