Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:34

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan

/föredragande Wuilmart/

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU25 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, m.m.

/föredragande Magnusson/

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU26 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

/föredragande Tegnér/

5. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU29 Kommunernas roll i avfallshanteringen

/föredragande Bagge/

6. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU30 Uppskovsbetänkande

/föredragande Wessman/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:34
Komplettering till tidigare utsänt förslag till betänkande 2005/06:MJU14
Förslag till betänkandena 2005/06: MJU25, 2005/06:MJU26, 2005/06:MJU29 och 2005/06:MJU30
Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 22 maj 2006
COM (06) 216 Halting the Loss of biodiversity by 2010 - and beyond
SEC(06) 607 Annex to the Communication from the Commission. Halting the loss of biodiversity by 2010 (endast elektroniskt)
SEC(06) 621 Annex to the Communication from the Commission. Halting the loss of biodiversity by 2010 (endast elektroniskt)