Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Sveriges Grisproducenter

2. Justering av protokoll 2005/06:3

3. Behandling av proposition 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m. samt dels följdmotionerna

2005/06:
MJ4 av Åsa Domeij (mp),
MJ5 av Anita Brodén m.fl. (fp),
MJ6 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ7 av Cecilia Widegren (m).

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ245 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ250 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ251 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ252 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ271 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s),
MJ281 av Jan Emanuel Johansson (s),
MJ282 av Jan Emanuel Johansson (s),
MJ350 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 9,
MJ398 av Jan Emanuel Johansson (s),
MJ399 av Jan Emanuel Johansson (s),
MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 10-14.

dels motioner från allmänna motionstiden 2005:

2005/06:
MJ211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ229 av Hillevi Engström (m),
MJ256 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v),
MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 29,
MJ518 av Sven Gunnar Persson (kd) yrkandena 10-14,
Ju384 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 3.

/föredragande Hélèn Tegnér/

4. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag samt motioner

/föredragande Franzén, Holst, Stenberg, Wuilmart/

5. Justering av förslag till yttrande 2004/05:MJU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23

/föredragande Wessman/

6. Behandling av uppföljnings- och utvärderingsgruppens promemorior
- Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik samt
- Förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion – en uppföljning

/föredragande Holst och Christer Åström, RUT/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:3
PM, följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2005 till p. 3
Förslag till yttrande MJU1y
Material till p. 6 från uppföljnings- och utvärderingsgruppen:
- Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik
- Förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion – en uppföljning
Material till p. 4 delas i facken under onsdagen.