Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 Information från Fiskeriverkets generaldirektör

2. Justering av protokoll 2005/06:6

3. Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård samt motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ297 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v) yrkande 1,
MJ317 av Kenneth Johansson (c),
MJ350 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 1,
MJ352 av Viviann Gerdin och Håkan Larsson (c) yrkande 1,
MJ366 av Birgitta Carlsson och Åsa Torstensson (c),
MJ400 av Rigmor Stenmark (c),
MJ464 av Sören Wibe (s),
MJ526 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrkandena 1, 2 och 4,
MJ537 av Åsa Lindestam m.fl. (s),
MJ539 av Tommy Ternemar och Marina Pettersson (s),
MJ545 av Claes Västerteg m.fl. (c),
MJ591 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 14, 16 och 43,
Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, mp, v) yrkandena 5 och 6,
N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 14,
Bo303 av Rigmor Stenmark (c) yrkande 2.

/föredragande Wuilmart/

4. Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 23, Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar samt dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
U254 av Lotta Hedström m.fl. (mp) yrkandena 1 och 3,
MJ254 av Lilian Virgin m.fl. (s),
MJ262 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c) yrkandena 1 och 2,
MJ437 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkande 2,
MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 11,
MJ505 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 12-16,
MJ508 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 1,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ202 av Ulf Sjösten (m),
MJ213 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ221 av Cecilia Widegren m.fl. (m, kd, c),
MJ223 av Catharina Elmsäter-Svärd (m),
MJ233 av Cecilia Widegren m.fl. (m, fp, kd, c) yrkande 1,
MJ282 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd),
MJ284 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (c),
MJ319 av Viviann Gerdin (c),
MJ321 av Eskil Erlandsson och Margareta Andersson (c),
MJ338 av Kenneth Johansson och Agne Hansson (c),
MJ360 av Agne Hansson och Roger Tiefensee (c),
MJ368 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c),
MJ376 av Gunnar Axén (m),
MJ380 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s),
MJ393 av Carina Adolfsson Elgestam (s),
MJ396 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd),
MJ411 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd),
MJ418 av Sven Bergström och Rigmor Stenmark (c),
MJ419 av Lars Gustafsson (kd),
MJ421 av Gunilla Tjernberg och Erling Wälivaara (kd),
MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 12 och 16,
MJ445 av Dan Kihlström m.fl. (kd) yrkande 4,
MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 42,
MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 47 och 49,
MJ469 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ488 av Eskil Erlandsson och Staffan Danielsson (c),
MJ493 av Ronny Olander m.fl. (s),
MJ498 av Gunilla Wahlén (v),
MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 1, 22, 31, 33 och 34,
MJ526 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrkandena 2.2 och 5,
MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 9-11,
MJ546 av Jan Andersson m.fl. (c),
MJ574 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 3, 8, 9 och 33-36.

/föredragande Holst och Stenberg/

5. Justering av förslag till yttrande 2005/06:MJU2y Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

/föredragande Tegnér/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:6
PM och motionspaket till p. 3 och 4
Förslag till yttrande 2005/06:MJU2y
Rapport från Miljörådsmötet den 17 oktober 2005
Inbjudan till utfrågning om EU:s kemikaliestrategi Reach den 15 november 2005.