Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Presentation av Shell Eco Marathon

2. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU16 Tävling med hästdjur

/föredragande AK/

3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar

/föredragande PaMa/

4. Inkomna skrivelser

5. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

6. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande 2006/07:MJU16 till punkt 2
Förslag till betänkande 2006/07:MJU17 till punkt 3
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 5
KOM(07) 225 Halvtidsöversynen av sjätte miljöhandlingsprogrammet (end. elektroniskt)
SEK(07) 547 Arbetsdokument halvtidsöversynen av sjätte miljöhandlingsprogrammet (end. elektroniskt)