Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2007-09-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:38

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:38
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Behandling av Grönbok om bättre nedmontering av fartyg, KOM(07) 269

/föredragande HL/

2. Inkomna skrivelser

3. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


PM med förslag till recit i utlåtande och 2006/07:FPM102 till punkt 1 (grönboken endast elektroniskt)
Inkomna EU-dokument 12 juni -31 augusti 2007 till punkt 3 (dokumenten end. elektroniskt)
Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 16 juli 2007
Grönbok Anpassning till klimatförändringar i Europa - tänkbara EU-åtgärder, KOM(07) 354

Besök av den finska riksdagens miljöutskott kl. 10.30