Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-02-21 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:19

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU7 Landsbygdsutveckling m.m.

/föredragande MH/

3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU10 Utlåtande - Hälsokontrollen av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

/föredragande MH/

4. Justering av förslag till yttrande 2007/08:MJU1y Budgetreform för ett Europa i förändring

/föredragande BW/

5. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
- en fördjupad uppföljning inom havsmiljöområdet
- uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen

/föredragande MH och utredare CÅ/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2007/08:19 till punkt 1
Förslag till betänkanden till punkt 2 (endast elektroniskt)
Förslag till betänkanden till punkt 3
Förslag till yttrande till punkt 4 (Obs! Nytt utkast, inkl avvikande mening (mp) )
PM Miljö- och jordbruksutskottets
uppföljningar år 2008 till punkt 5


Inbjudan till Nordisk konferens om djurskydd och livsmedelskvalitet
FaktaPM 2007/08:73 Nya livsmedel
Rapport från Ekofin 080212 (endast elektroniskt)