Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-13 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnar information inför jordbruks- och fiskerådet den 17-18 mars 2008

2. Justering av protokoll 2007/08:22

3. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 1
Protokoll 2007/08:22 till punkt 2
Lista över inkomna EU-dokument till punkt 3
Inbjudan till resa till Sameland maj 2008
Rapport från Miljörådet 3 mars 2008
Rapport från TTE-rådet 28 feb 2008 (endast elektroniskt)