Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2007/08:23 och 24

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU11 Jakt och viltvård

/föredragande MH/

3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU13 Djurskydd

/föredragande ALK/

4. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2007/08:23 och 24 till punkt 1
Förslag till betänkanden till punkt 2 och 3
Fakta-PM 2007/08:FPM86
Översiktsrapport från GAERC (endast elektroniskt)
Rapport från möte i Jordbruks-/fiskerådet den 17 mars 2008