Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 april 2008

2. Justering av protokoll 2007/08:25 och 26

3. Behandling av proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007

/föredragande MH/

4. Behandling av motioner om vatten- och luftvård

/föredragande ALK/

5. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

/föredragande BW/

6. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

7. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

8. Övriga frågor


Bilagor


Kommenterad dagordning inkl. bilagor inför Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 april 2008 till punkt 1
Protokoll 2007/08:25 och 26 till punkt 2
PM och motioner till punkt 3 och 4 (motionerna endast på papper)
PM till punkt 5
Lista över inkomna EU-dokument till punkt 7