Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-17 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:27

2. Behandling av proposition 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007.

/föredragande AK/

3. Behandling av proposition 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi samt följdmotioner.

/föredragande HR/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2007/08:27 till punkt 1
PM och motioner till punkt 2 och 3
FaktaPM 2007/08:95 Förordning om livsmedelsinformation