Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:28

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU19 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering

/föredragande MH/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2007/08:28 till punkt 1
Förslag till betänkande 2007/08:MJU19 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering till punkt 2
Rapport från informellt miljöministermöte 11-13 april 2008