Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU16 Administrativa sanktioner för yrkesfiskare m.fl.

/föredragande AK/

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU17 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

/föredragande HR/

3. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande 2007/08:MJU16 och 2007/08:MJU17 till punkt 1 och 2
Lista inkomna EU-dokument till punkt 3