Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-15 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson, Jordbruksdepartementet, om

KOM(2008) 40 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna.

SEK (2008) 93 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna Sammanfattning av konsekvensanalysen om frågor som rör allmän livsmedelsmärkning

SEK (2008) 95 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna Sammanfattning av konsekvensanalysen om frågor som rör näringsvärdesdeklaration

2. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 19 maj 2008

3. Justering av protokoll 2007/08:32

4. Justering av förslag till yttrande 2007/08:MJU2y Tilläggsbudget för år 2008

/föredragande BW/

5. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

6. Övriga frågor

Bilagor


Underlag avseende överläggning (KOM-dokumenten end. elektroniskt) till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
Protokoll 2007/08:32 till punkt 3
Förslag till yttrande 2007/08:MJU2y till punkt 4