Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2007/08:33 och 2007/08:34

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU8 Förhandsgodkända system för insamling av förpackningsavfall

/föredragande AK/

3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU18 En skogspolitik i takt med tiden

/föredragande RB/

4. Inkomna skrivelser

/Föredragande BW/

5. Inkomna EU-dokument m.m.

/Föredragande BW/

6. Övriga frågor


Bilagor


Protokoll 2007/08:33 och 2007/08:34 till punkt 1
Förslag till betänkande 2007/08:MJU8 till punkt 2
Förslag till betänkande 2007/08:MJU18 till punkt 3
Lista inkomna EU-dokument mm till punkt 5
Rapport från informellt transportministermöte i Brdo den 5-6 maj 2008 (bilagor endast elektroniskt)
Fakta-PM 2007/08:FPM104 Valfångst
Fakta-PM 2007/08:FPM106 Torskåterhämtningsplan i Nordsjön
Inbjudan till Arktiska Sverige