Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-29 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal

Föredragningslista

1. Statssekreterare Elisabet Falemo, Miljödepartementet, informerar inför Miljöråd den 5 juni 2008

2. Justering av protokoll 2007/08:35

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning inklusive bilagor inför miljöråd den 5 juni 2008 till punkt 1
Protokoll 2007/08:35 till punkt 2
FaktaPM 2007/08:111 Förordning om märkning och marknadsföring av foder