Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-11 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson, Jordbruksdepartementet, om

KOM(08) 709 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

2. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 17-18 december 2008

3. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande ALK och CW/

4. Övriga frågor

Bilagor


PM från Jordbruksdepartementet till punkt 1 OBS! delas 081210
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
Lista inkomna EU-dokument till punkt 3