Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-15 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson, Jordbruksdepartementet, om

KOM(08) 644 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

SEK(08) 2616 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Åtföljande dokument till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden Sammanfattning av konsekvensanalysen Rapport om ytterligare alternativ för att bekämpa olaglig avverkning

2. Jordbruksministern lämnar information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU

3. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 19-20 januari 2009

4. Justering av protokollen 2008/09:14 och 2008/09:15

5. Inkomna skrivelser
/föredragande MH/

6. Övriga frågor

Bilagor


PM till punkt 1 och 2
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 3
Protokollen 2008/09:14 och 2008/09:15 till punkt 4
Rapport från Miljöråd den 4 dec. 2008
Rapport från Jordbruksråd 18-19 dec. 2008
Rapport från TTE-råd den 8 dec 2008 (end. elektroniskt)