Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2008/09:16 och 2008/09:17

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU10 Jakt och viltvård - förenklad beredning

/föredragande HR/

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU12 Biologisk mångfald - förenklad beredning

/föredragande MH/

4. Behandling av motioner om livsmedelskontroll

/föredragande CM/

5. Behandling av motioner om skogspolitik

/föredragande AK/

6. Behandling av motioner om kemikaliekontroll

/föredragande ALK/

7. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

8. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW och MH/

9. Övriga frågor

Bilagor


Protokollen 2008/09:16 och 2008/09:17 till punkt 1
Förslag till betänkande till punkt 2-3
PM och följdmotioner till punkt 4-6 (motioner endast på papper)
Inkomna EU-dokument till punkt 8