Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU14 Livsmedelskontroll - förenklad beredning

/föredragande CM/

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU21 Livsmedelskontroll

/föredragande CM/

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU15 Skogspolitik - förenklad beredning

/föredragande AK/

4. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU16 Kemikaliekontroll

/föredragande ALK/

5. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande till punkt 1-4
Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 19 jan 2009