Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med miljöminister Andreas Carlgren om

KOM(2009) 39 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén
På väg mot ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn

2. Miljöministern informerar inför Miljöråd den 2 mars 2009

3. Justering av protokoll 2008/09:22

4. Justering av förslag till utlåtande 2008/09:MJU17 Grönbok om bioavfall i Europeiska unionen

/föredragande CM/

5. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU19 Kosterhavets nationalpark m.m.

/föredragande BgW/

6. Behandling av motioner om fiskeripolitik m.m.
(Framställning RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens insatser för ett hållbart fiske samt motioner om fiske från allmänna motionstiden 2008)

/föredragande BgW och AK/

7. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande AK/

8. Övriga frågor

Bilagor


PM till punkt 1
Kommenterad dagordning m. bilagor till punkt 2
Protokoll 2008/09:22 till punkt 3
Förslag till utlåtande 2008/09:MJU17 till punkt 4
Förslag till betänkande 2008/09:MJU19 till punkt 5
2 PM och motioner till punkt 6 (motioner endast på papper)
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 7
FaktaPM 2008/09:FPM79 Meddelande om invaderande arter