Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Behandling av motioner om jakt och viltvård

/föredragande HL/

2. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande AK och HR/

3. Övriga frågor

Bilagor


PM och motionsförteckning till punkt 1
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 2
Rapport från Miljöråd 2 mars 2009