Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:26

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.

/föredragande AK och BgW/

3. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande HR/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2008/09:26 till punkt 1
Förslag till betänkande 2008/09:MJU22 till punkt 2
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt3