Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 23-24 april 2009

2. Kl 09.15 uppvaktning av Svensk Vindenergi med anledning av proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft

3. Justering av protokoll 2008/09:29

4. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU13 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.

/föredragande MH/

5. Behandling av proposition 2008/09:143 Djurskyddskontrollregister m.m. och motioner om djurskydd m.m. från allmänna motionstiden 2008

/föredragande ALK/

6. Behandling av proposition 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln och två följdmotioner

/föredragande HR/

7. Behandling av proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft, två följdmotioner samt en motion om vindkraft från allmänna motionstiden 2008

/föredragande HL/

8. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

/föredragande BgW/

9. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

10. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 1
Protokoll till punkt 3
Förslag till betänkande till punkt 4
PM och motioner till punkt 5 (motioner endast på papper)
PM och motioner till punkt 6 (motioner endast på papper)
PM och motioner till punkt 7 (motioner endast på papper)
PM till punkt 8