Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl 10.00 information från Östersjöstiftelsen Baltic Sea 2020 ang. regionalisering och Östersjöstrategin

2. Justering av protokoll 2008/09:35

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m.

/föredragande CM/

4. Justering av förslag till yttrande 2008/09:MJU3y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2009

/föredragande BgW/

5. Fortsatt behandling av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat
(tillkommande motionsyrkanden från försvarsutskottet)

/föredragande ALK och AK/

6. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 2
Förslag till betänkande till punkt 3
Förslag till yttrande till punkt 4
PM och motion till punkt 5 (motion end. på papper)