Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-06-18 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:42

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:42
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöminister Andreas Carlgren lämnar information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU

2. Miljöministern informerar inför Miljöråd den 25 juni 2009

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

4. Övriga frågor

Bilagor


PM från Miljödepartementet till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
(varav några endast elektroniskt - två bilagor kommer att sändas ut med e-post 17/6)