Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-07-09 kl. 14:00

Utskottsmöte 2008/09:43

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:43
Datum och tid: 14:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 13-14 juli 2009

2. Justering av protokollen 2008/09:41 och 42

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

4. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BgW/

5. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 1 (några bilagor end. elektroniskt)
Protokoll till punkt 2
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 4
Rapport från Ekofin 9 juni 2009 (end. elektroniskt)
Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet 18-19 juni 2009 (end. elektroniskt)
Rapport från Jordbruksråd 22-23 juni 2009
Rapport från Miljöråd 25 juni 2009 (bilagor till rapporten end. elektroniskt)
Fakta-PM 133 Grönbok om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken
FaktaPM 136 Förlängning av övergångsregler om sällskapsdjur