Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-12-10 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson, om

KOM(2009) 553 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

2. Jordbruksminister Eskil Erlandsson informerar inför jordbruks- och fiskeråd den 14-15 december 2009

3. Justering av protokoll 2009/10:9

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU13 Jakt och viltvård

/föredragande BgW/

5. Övriga frågor

Bilagor


PM samt KOM (09) 553 från Jordbruksdepartementet till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
Protokoll till punkt 3
Förslag till betänkande till punkt 4
Rapport från Jordbruksråd 20 nov. 2009