Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-12-17 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Statssekreterare Elisabet Falemo, Miljödepartementet, informerar inför Miljörådet den 22 december 2009

2. Justering av protokoll 2009/10:10

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

4. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande LS/

5. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning m.m. till punkt 1
Protokoll 2009/10:10 till punkt 2
Inkomna EU-dokument m.m. till punkt 4
Fakta-PM 2009/10:36 Meddelande om en bättre fungerande livsmedelskedja i Europa