Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-21 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:11

2. Behandling av motioner om övergripande miljöfrågor

/föredragande LS/

3. Behandling av motioner om skogspolitik

/föredragande ALK/

4. Behandling av förslag till uppföljning av satsningen på hållbara städer

/föredragande CÅ och ALK/

5. Behandling av förslag till fortsatt uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen

/föredragande CÅ och ALK/

6. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
PM och motioner till punkt 2-3
PM till punkt 4-5
Rapport från Jordbruks- och fiskeråd den 14-16 dec 2009 (end. elektroniskt)
Rapport från Miljöråd den 22 dec 2009 (end. elektroniskt)
Inbjudan till middag hos Jordbruksministern 10 mars