Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2009/10:13 och 2009/10:14

2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU14 Övergripande miljöfrågor
/föredragande LS/

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU17 Skogspolitik
/föredragande ALK/

4. Behandling av proposition 2009/10:35 Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem
/föredragande BgW/

5. Inkomna skrivelser
/föredragande BgW/

6. Inkomna EU-dokument m.m.
/föredragande BgW och LS/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2009/10:13 och 14 till punkt 1
Förslag till betänkande till punkt 2 och 3
PM till punkt 4
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 6
Program till seminarium med SEI
Inbjudan till Nordens Ark