Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Statssekreterare Rolf Eriksson informerar inför Jordbruks- och fiskerådet den 22 februari 2010

2. Justering av protokoll 2009/10:15

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU12 Djurskydd
/föredragande JS/

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU18 Biologisk mångfald
/föredragande CW/

5. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU20 Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem
/föredragande BgW/

6. Behandling av motioner om vatten- och luftvård
/föredragande LS/

7. Behandling av motioner om kretslopp, återvinning m.m.
/föredragande ALK/

8. Behandling av förslag till forsknings- och framtidsanalys - Hållbara städer
/föredragande HL och ALK/

9. Inkomna EU-dokument m.m.
/föredragande MH/

10. Utskottets arbetsplan våren 2010
/föredragande BgW/

11. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 1
Protokoll till punkt 2
Förslag till betänkande till punkt 3-5
PM och motioner till punkt 6 och 7
PM till punkt 8
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 9
Arbetsplan till punkt 10