Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-15 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Rolf Eriksson, Jordbruksdepartementet, om

KOM(2009) 439 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

2. Statssekreterare Rolf Eriksson informerar inför jordbruks- och fiskeråd den 19-20 oktober 2009

3. Justering av protokoll 2009/10:1

4. Behandling av Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken

/föredragande CM/

5. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1 Budgetpropopsitionen för 2010 såvitt avser utgiftsramar för Uo20 och Uo 23 samt följdmotioner

/föredragande BgW/

6. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 (Uo 23)

/föredragande BgW/

7. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

8. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande CM och ALK/

9. Utskottets arbetsplan hösten 2009

/föredragande BgW/

10. Övriga frågor

11. kl. 11:00 miljöminister Andreas Carlgren informerar inför miljöråd den 21 oktober 2009

Bilagor


PM från Jordbruksdepartementet samt KOM(09) 439 till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor samt protokollsutdrag från överläggning 090319 (end. elektroniskt) till punkt 2
Protokoll till punkt 3
PM, KOM(09) 163, FaktaPM 133 samt Analys av fiskepolitiken till punkt 4
PM och motioner till punkt 5
PM till punkt 6
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 8
Utskottets arbetsplan hösten 2009 till punkt 9
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 11
Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 7 september 2009
Rapport från informellt jordbruks- och fiskeministermöte i Växjö 13-15 september 2009 (end. elektroniskt)
FaktaPM 9 Smör och skummjölk
FaktaPM 13 Biocider
Inbjudan till seminarium om samhällsekonomiska kalkyler