Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2009/10:25 och 2009/10:26

2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:26 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen m.m.

/föredragande ALK/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
Förslag till betänkande till punkt 2
Fakta-PM 2009/10:73 Klimat