Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-22 kl. 08:30

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:2

2. Behandling av proposition 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt av motioner från allmänna motionstiden 2009

/föredragande JS/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2009/10:2 till punkt 1
PM och motioner till punkt 2
Skrivelse från Miljöförvaltningen, Stockholms stad (endast elektroniskt)
Miljömålen - i halvtid, de Facto 2009