Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:31

2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU28 Gränser i skog

/föredragande MH/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
Förslag till betänkande till punkt 2
Rapport från Jordbruks- och fiskerådet den 17 maj 2010