Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 07:45

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 07:45
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöminister Andreas Carlgren lämnar information
- inför Miljörådet den 11 juni 2010
- angående det avgående spanska och det kommande belgiska ordförandeskapet i EU

2. Justering av protokoll 2009/10:32 och 33

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU23 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland

/föredragande ALK/

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer

/föredragande MH/

5. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU30 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier

/föredragande JS/

6. Behandling av uppskov av vissa ärenden

/föredragande BgW/

7. Inkommen skrivelse

/föredragande BgW/

8. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor samt PM till punkt 1
Protokoll till punkt 2
Förslag till betänkande till punkt 3-5
PM till punkt 6