Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om aktuella energifrågor inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 28 februari.

3. Vissa energipolitiska frågor (NU12)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

4. Riksrevisionens granskning av AB Svensk Exportkredit (NU7)
Anmälan av yttrande från finansutskottet
Föredragande: KS

5. Vissa handelspolitiska frågor (NU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: JF

6. Information från Justitiedepartementet
( kl. 11.00) Tjänstemän från Justitiedepartementet lämnar information om förslag om fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd inför möte med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 mars.

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information från Näringsdep.
3. Förslag till betänkande NU12
4. FiU:s yttrande FiU3y
5. PM och motionshäfte
6. Information från Justitiedep.