Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Information om Vattenfalls verksamhet
a) ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnar information om Vattenfalls verksamhet.

b) Finansmarknadsminister Peter Norman lämnar kommentarer till Vattenfalls redovisning.

2. Överläggning och information om EU-meddelanden
(kl. 11.15) Näringsminister Maud Olofsson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om

a) kommissionens meddelande (KOM(2011) 25) om råvaror och marknader för basprodukter (för överläggning med utskottet baserat på regeringens förslag till svensk ståndpunkt i PM 5)

b) övriga frågor inom näringsministerns område på mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 mars (se PM 1 och PM 2).

3. Justering av protokoll

4. Information om anmälda deltagare till besöket hos Riksrevisionen tisdagen den 8 mars

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Bokslutskommuniké från Vattenfall
2. PM från Näringsdep.
3. Protokoll (endast i databasen)
4. Förteckning över anmälda deltagare