Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Regelförenklingsarbetet (NU8)
Justering
Skr. 2009/10:226 och motioner
Föredragande: KS

3. Vissa handelspolitiska frågor (NU13)
Justering
Motioner
Föredragande: JF

4. Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet (NU17)
Justering
Prop. 2010/11:61
Föredragande: AKA

5. Upplysningar om prospektering efter uran och naturgas
Utredare Måns Hector från riksdagens utredningstjänst lämnar upplysningar om tillstånd för prospektering efter uran och naturgas i Sverige.

6. Vissa mineralpolitiska frågor (NU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

7. Fråga om studieresor för utskottet
Fråga om studieresor till Brasilien och Kina (i båda fallen under vecka 35 med avresa preliminärt den 26 eller den 27 augusti) samt preliminär anmälan till respektive studieresa.

8. Fråga om möte med parlamentariker från franska nationalförsamlingen
Fråga om möte med sju parlamentariker från franska nationalförsamlingen torsdagen den 31 mars kl. 14.30-16.00 (för främst diskussioner om eldistributionen).

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande NU8
3. Förslag till betänkande NU13
4. Förslag till betänkande NU17
5. PM från utredningstjänsten
6. PM och motionshäfte
9. Två återrapporter från EU-möten